Trung tâm không gian văn phòng tại Espoo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

3rd Floor


Văn Phòng từ 3,90 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Puolikkotie 8


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

1st Floor


Văn Phòng từ 3,90 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

3rd Floor


Văn Phòng từ 4,80 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

4th Floor


Văn Phòng từ 4,80 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

6th floor


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Aalto University Campus


Văn Phòng từ 6,00 € - 7,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Keilaranta 1


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

4th floor


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

5th Floor


Văn Phòng từ 4,10 € - 5,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Kyllikinportti 2


Văn Phòng từ 8,90 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Regus Vantaa Kehämylly


Văn Phòng từ 5,30 € - 7,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Itämerenkatu 5


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Antinkatu 3 D


Văn Phòng từ 9,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Kumpulantie 3


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Mannerheiminaukio 1


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Bulevardi 21


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Luna House


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

6th Floor


Văn Phòng từ 10,50 € - 11,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Karhumäentie 3


Văn Phòng từ 7,10 € - 9,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Itäkatu 1-5


Văn Phòng từ 6,40 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Espoo

Firdonkatu 2


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Espoo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280