Trung tâm không gian văn phòng tại Helsinki

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Mannerheiminaukio 1


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Luna House


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

6th Floor


Văn Phòng từ 10,50 € - 11,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Antinkatu 3 D


Văn Phòng từ 9,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Bulevardi 21


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Itämerenkatu 5


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Kumpulantie 3


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

5th Floor


Văn Phòng từ 4,10 € - 5,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Kyllikinportti 2


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

4th floor


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Keilaranta 1


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Aalto University Campus


Văn Phòng từ 7,70 € - 9,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

4th Floor


Văn Phòng từ 4,10 € - 4,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

3rd Floor


Văn Phòng từ 4,10 € - 4,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

6th floor


Văn Phòng từ 8,60 € - 11,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Itäkatu 1-5


Văn Phòng từ 6,40 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Firdonkatu 2


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

1st Floor


Văn Phòng từ 3,90 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Puolikkotie 8


Văn Phòng từ 8,60 € - 11,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

3rd Floor


Văn Phòng từ 3,90 € - 5,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Regus Vantaa Kehämylly


Văn Phòng từ 5,30 € - 7,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Helsinki

Karhumäentie 3


Văn Phòng từ 7,80 € - 10,70 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Helsinki.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280