Trung tâm không gian văn phòng tại Strasbourg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Strasbourg

Tour Sébastopol


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Strasbourg

20 Place des Halles


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Strasbourg

16 avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Strasbourg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280