Trung tâm không gian văn phòng tại Marseille

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marseille

10 Place de la Joliette


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marseille

165 Avenue du Prado


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marseille

180 Avenue du Prado


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marseille

31 Parc du Golf


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Marseille.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195