Trung tâm không gian văn phòng tại Courbevoie

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,10 € - 22,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 17,20 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Le Belvédère


Văn Phòng từ 17,70 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 16,60 € - 20,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 10,40 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

4th Floor


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

103 Rue De Grenelle


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 21,00 € - 28,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 23,20 € - 31,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

SNCF Station


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 17,70 € - 24,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 10,40 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

44 Rue Jean Mermoz


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 9,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 7,80 € - 10,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,10 € - 19,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Building A


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 7,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

Le Dôme


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Courbevoie

22 place de la Gare


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Courbevoie.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280