Trung tâm không gian văn phòng tại Bordeaux

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

Centre Les Grands Hommes


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

Rue Charles Domercq


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

81 Boulevard Pierre 1er


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

Ilot Quai 8.2


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

32 Allée de Boutaut


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bordeaux

1 Avenue Neil Armstrong


Văn Phòng từ 7,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bordeaux.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195