Trung tâm không gian văn phòng tại Boulogne-Billancourt

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14 € - 19 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9 € - 13 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 16 € - 22 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 11 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 9 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 16 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Tour CB21


Văn Phòng từ 16 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 13 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

4th Floor


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 13 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22 € - 30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Le Belvédère


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 16 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17 € - 24 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 13 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 14 € - 19 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

18-22 rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 17 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7 € - 10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19 € - 26 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

6th Floor


Văn Phòng từ 14 € - 19 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 20 € - 22 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 14 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 22 € - 24 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 12 € - 16 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 23 € - 25 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21 € - 29 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 18 € - 24 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 33 € - 36 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15 € - 21 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11 € - 14 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 25 € - 34 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26 € - 36 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22 € - 31 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 9 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15 € - 19 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

SNCF Station


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

1 Rue Rosenberg


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18 € - 25 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

64 Avenue Parmentier


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9 € - 13 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 10 € - 13 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 7 € - 9 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Building A


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 9 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Boulogne-Billancourt

Le Dôme


Văn Phòng từ 11 € - 16 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Boulogne-Billancourt.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280