Trung tâm không gian văn phòng tại Issy-les-Moulineaux

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 9,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 15,90 € - 21,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 13,90 € - 19,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 18,10 € - 24,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 16,70 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 14,10 € - 17,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 6,30 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 23,50 € - 32,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

18-22 rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 16,80 € - 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Tour CB21


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18,30 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 14,30 € - 17,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Le Belvédère


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

SNCF Station


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13,40 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,90 € - 14,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,00 € - 8,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,90 € - 14,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

1 Rue Rosenberg


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Building A


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Issy-les-Moulineaux

Le Dôme


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,40 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Issy-les-Moulineaux.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280