Trung tâm không gian văn phòng tại Nanterre

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

65 Rue des Trois Fontanot


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1-7 Cours Valmy


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

9-11 Allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 Place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

71 Boulevard National


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

16 Place de l'Iris


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

104 Avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Stop & Work Bezons 1 Rue Julius et Ethel Rosenberg


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

191-195 Avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

105 Rue Anatole France


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

18-22 Rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27-29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

112 Avenue Kléber


Văn Phòng từ 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

28 Rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

54-56 Avenue Hoche


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27-29 Rue de Bassano


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

23 Rue Balzac


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

126 Avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

115 Rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

12-14 Rond-Point des Champs-Élysées


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

13 Rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

72 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

68 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

19 Boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

54 Rue de Londres


Văn Phòng từ 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

18 Rue Pasquier


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

57 Rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

26-28 Rue de Londres


Văn Phòng từ 18,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7 Rue de la Paix


Văn Phòng từ 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7 Rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 28,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27 Avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

9 Rue du 4 Septembre


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

6 Rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

140 Bis Rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

33 Avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

124 Rue Réaumur


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

40 Rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

17-21 Rue Saint-Fiacre


Văn Phòng từ 17,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

2 Rue Jean Lantier


Văn Phòng từ 19,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

14 Rue de Dunkerque


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

3 Bis Rue Taylor


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Stade de France, Porte E


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

17 Rue de la Vanne


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

11 Rue de Cambrai


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

41 Rue Delizy


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7 Rue le Bouvier


Văn Phòng từ 10,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

40 Rue Jean Jaurès


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 Avenue Carnot


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Parc ICADE - Immeuble Panama 45 Rue de Villeneuve


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4-6 Rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Rue du Commandant Mouchotte


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

201 Rue Carnot


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

18 Place des Nymphéas


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Rue de la Haye


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nanterre.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195