Trung tâm không gian văn phòng tại La Garenne Colombes

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Le Belvédère


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 17,20 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 20,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 9,40 € - 11,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 19,70 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 16,60 € - 20,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

103 Rue De Grenelle


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 15,50 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

SNCF Station


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 9,90 € - 12,40 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Building A


Văn Phòng từ 9,30 € - 12,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

Le Dôme


Văn Phòng từ 11,40 € - 15,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại La Garenne Colombes

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại La Garenne Colombes.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280