Trung tâm không gian văn phòng tại Levallois-Perret

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 9,30 € - 12,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,00 € - 26,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 19,70 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 14,10 € - 17,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Le Belvédère


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,60 € - 14,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

SNCF Station


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

1 Rue Rosenberg


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 10,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18,30 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,60 € - 20,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Building A


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

Le Dôme


Văn Phòng từ 11,40 € - 15,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Levallois-Perret

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Levallois-Perret.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280