Trung tâm không gian văn phòng tại Marcq-en-Baroeul

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

274 ter/3, Avenue de la Marne.


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Le Neo 2 - batiment A


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Immeuble le Leeds -253


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

594 Avenue Willy Brandt


Văn Phòng từ 11,50 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Place de la Gare


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

101 Rue de l'Hopital Militaire


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

3 Boulevard de Belfort


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Dumolinlaan 1


Văn Phòng từ 6,60 € - 9,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Ter Waarde 50


Văn Phòng từ 4,00 € - 5,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Marcq-en-Baroeul

Groundfloor & 1st Floor


Văn Phòng từ 5,20 € - 7,10 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Marcq-en-Baroeul.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280