Trung tâm không gian văn phòng tại Montevrain

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

1 avenue de L'Europe


Văn Phòng từ 9,30 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

14 Avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Building A


Văn Phòng từ 9,30 € - 12,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Le Dôme


Văn Phòng từ 11,40 € - 15,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

SNCF Station


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 27,30 € - 37,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 9,40 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 19,70 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,80 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

103 Rue De Grenelle


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montevrain

4th Floor


Văn Phòng từ 15,80 € - 21,70 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Montevrain.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280