Trung tâm không gian văn phòng tại Montrouge

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 10,40 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 7,80 € - 10,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

103 Rue De Grenelle


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

4th Floor


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 21,00 € - 28,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 20,80 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 17,70 € - 24,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 16,60 € - 20,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 19,70 € - 27,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,10 € - 19,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 10,40 € - 13,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

SNCF Station


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 17,20 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10,70 € - 14,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 12,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Le Belvédère


Văn Phòng từ 17,70 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 9,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Building A


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 10,50 € - 14,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 7,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

Le Dôme


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Montrouge

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Montrouge.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280