Trung tâm không gian văn phòng tại Nanterre

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,60 € - 14,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Le Belvédère


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 9,30 € - 12,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Rue Rosenberg


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,60 € - 20,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,00 € - 26,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 19,70 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 14,10 € - 17,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 10,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

SNCF Station


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18,30 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Building A


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

Le Dôme


Văn Phòng từ 11,40 € - 15,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Nanterre

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Nanterre.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280