Trung tâm không gian văn phòng tại Lille

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

101 Rue de l'Hopital Militaire


Văn Phòng từ 13,90 € - 19,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

Place de la gare


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

3 Boulevard de Belfort


Văn Phòng từ 6,40 € - 8,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

Immeuble le Leeds -253


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

Le Neo 2 - batiment A


Văn Phòng từ 6,40 € - 8,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

274 ter/3, Avenue de la Marne.


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

Dumolinlaan 1


Văn Phòng từ € 6,20 - € 8,60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lille

Ter Waarde 50


Văn Phòng từ € 4,60 - € 6,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lille.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280