Trung tâm không gian văn phòng tại Paris

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

2 Rue Jean Lantier


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

40 Rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

124 Rue Réaumur


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

3 Bis Rue Taylor


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

17-21 Rue Saint-Fiacre


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

9 Rue du 4 Septembre


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27 Avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7 Rue de la Paix


Văn Phòng từ 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7 Rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 28,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

140 Bis Rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

14 Rue de Dunkerque


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18 Rue Pasquier


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

33 Avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

19 Boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

68 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

26-28 Rue de Londres


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

72 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

54 Rue de Londres


Văn Phòng từ 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

57 Rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

12-14 Rond-Point des Champs-Élysées


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27-29 Rue de Bassano


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

23 Rue Balzac


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

115 Rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

54-56 Avenue Hoche


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

28 Rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

40 Rue Jean Jaurès


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

112 Avenue Kléber


Văn Phòng từ 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

17 Rue de la Vanne


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

11 Rue de Cambrai


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

6 Rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18-22 Rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

41 Rue Delizy


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27-29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

105 Rue Anatole France


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

13 Rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

191-195 Avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Stade de France, Porte E


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

16 Place de l'Iris


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 Place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7 Rue le Bouvier


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

126 Avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

9-11 Allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1-7 Cours Valmy


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

71 Boulevard National


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

201 Rue Carnot


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

65 Rue des Trois Fontanot


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Stop & Work Bezons 1 Rue Julius et Ethel Rosenberg


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Parc ICADE - Immeuble Panama 45 Rue de Villeneuve


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Rue du Commandant Mouchotte


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

104 Avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 Avenue Carnot


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18 Place des Nymphéas


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Rue de la Haye


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4-6 Rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

14 Avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Paris.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195