Trung tâm không gian văn phòng tại Paris

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 21,10 € - 28,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 14,30 € - 17,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 24,40 € - 33,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18,30 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 30,90 € - 34,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

SNCF Station


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 12,70 € - 15,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 16,70 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 18,10 € - 24,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,90 € - 14,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,90 € - 14,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 9,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 15,90 € - 21,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18-22 rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 16,80 € - 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13,40 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Tour CB21


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 13,90 € - 19,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Le Belvédère


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Building A


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Rue Rosenberg


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,00 € - 8,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 6,30 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

Le Dôme


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

14 Avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Paris

1 avenue de L'Europe


Văn Phòng từ 9,30 € - 11,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Paris.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280