Trung tâm không gian văn phòng tại Lyon

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

41 cours de la liberté


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

132 Rue Bossuet


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

20 Rue de la Villette


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

93 Rue de la Villette


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

35-37 Rue Louis Guérin


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

21 Avenue Georges Pompidou


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

23 Rue Crepet


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

3 Place Giovanni da Verrazzano


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Lyon

1 Esplanade Miriam Makeba


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lyon.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195