Trung tâm không gian văn phòng tại Roissy CDG

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Le Dôme


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

201 Rue Carnot


Văn Phòng từ 10,20 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

40 rue Jean Jaurès


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

SNCF Station


Văn Phòng từ 18,20 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 14,30 € - 17,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Rue Saint-Fiacre 17-21


Văn Phòng từ 23,90 € - 32,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 10,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 23,90 € - 32,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Rue de Londres 54


Văn Phòng từ 25,50 € - 35,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 30,90 € - 34,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 12,60 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 20,00 € - 27,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

40 Rue du Louvre


Văn Phòng từ 35,70 € - 39,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 22,90 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 12,70 € - 15,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 17,60 € - 19,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,70 € - 21,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,00 € - 26,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

105 rue Anatole France


Văn Phòng từ 13,20 € - 18,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

18-22 rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 16,20 € - 20,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

1 avenue de L'Europe


Văn Phòng từ 8,00 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

14 Avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 23,10 € - 31,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13,40 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

19-21 Avenue Dubonnet


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 13,00 € - 17,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 14,40 € - 19,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 19,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

171 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 9,60 € - 13,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13,60 € - 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Immeuble Nova


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Tour CB21


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

1 Rue Rosenberg


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

La Grande Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

Le Belvédère


Văn Phòng từ 18,10 € - 19,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 15,90 € - 21,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 9,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

13 rue Camille Desmoulins


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 12,30 € - 16,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,90 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,60 € - 20,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Roissy CDG

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Roissy CDG.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280