Trung tâm không gian văn phòng tại Rungis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Immeuble Panama


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 10,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

13 rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7,00 € - 9,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 18,30 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,60 € - 20,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

40 rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,70 € - 33,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

4th Floor


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 26,00 € - 35,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 15,00 € - 18,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

17-21 rue Saint Fiacre


Văn Phòng từ 22,20 € - 30,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,00 € - 20,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,00 € - 26,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 32,50 € - 35,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 12,40 € - 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 19,70 € - 21,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 14,10 € - 17,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

SNCF Station


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

54 rue de Londres


Văn Phòng từ 21,10 € - 29,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 22,00 € - 30,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

6 Rue Duret


Văn Phòng từ 18,30 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 11,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Building A


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 15,50 € - 17,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 9,30 € - 12,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 10,40 € - 14,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

6th Floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Tour CB21


Văn Phòng từ 16,90 € - 23,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Le Belvédère


Văn Phòng từ 15,60 € - 21,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Le Véronèse


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,60 € - 14,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

1 Rue Rosenberg


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rungis

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 8,00 € - 11,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rungis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280