Trung tâm không gian văn phòng tại Saint-Denis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Zac du Cornillon Nord


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

11 rue de Cambrai


Văn Phòng từ 13,10 € - 18,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Les Diamants - Building B


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

SNCF Station


Văn Phòng từ 18,20 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

115 rue Cardinet


Văn Phòng từ 12,60 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

57 rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 10,80 € - 13,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Rue de Londres 54


Văn Phòng từ 25,50 € - 35,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

26-28 rue de Londres


Văn Phòng từ 17,50 € - 24,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

105 rue Anatole France


Văn Phòng từ 12,60 € - 17,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 22,90 € - 25,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Rue Saint-Fiacre 17-21


Văn Phòng từ 23,90 € - 32,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

7 rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 30,90 € - 34,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

18-22 rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 14,50 € - 18,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

3B Rue Taylor


Văn Phòng từ 14,30 € - 17,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

18 rue Pasquier


Văn Phòng từ 12,70 € - 15,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

9, rue du Quatre Septembre


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

19 boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 17,60 € - 19,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

124 rue Réaumur


Văn Phòng từ 23,90 € - 32,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

7 rue de la Paix


Văn Phòng từ 22,80 € - 25,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

23, rue Balzac


Văn Phòng từ 15,70 € - 19,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

72 rue du Faubourg


Văn Phòng từ 19,00 € - 26,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

68 rue du Faubourg St. Honoré


Văn Phòng từ 15,70 € - 21,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

19-21 Avenue Dubonnet


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

27 avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 16,60 € - 22,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

54/56 avenue Hoche


Văn Phòng từ 23,10 € - 31,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn Phòng từ 17,40 € - 24,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

40 Rue du Louvre


Văn Phòng từ 35,70 € - 39,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

27/29 rue Bassano


Văn Phòng từ 21,80 € - 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

40 rue Jean Jaurès


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 13,00 € - 17,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

171 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,80 € - 16,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Immeuble Nova


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Tour CB21


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

112 avenue Kléber


Văn Phòng từ 19,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

5 place de la Pyramide


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

9/11, allée de l'Arche


Văn Phòng từ 13,30 € - 18,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 20,00 € - 27,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

La Grande Arche


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Le Belvédère


Văn Phòng từ 18,10 € - 19,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

1 Rue Rosenberg


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

140 bis, rue de Rennes


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

33 avenue du Maine


Văn Phòng từ 14,40 € - 19,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

65 rue des trois fontanot


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

27/29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

18 Place Des Nympheas


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 15,90 € - 21,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

6-8 rue du 4 septembre


Văn Phòng từ 9,80 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

6 rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

201 Rue Carnot


Văn Phòng từ 10,20 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

17 rue de la Vanne


Văn Phòng từ 8,80 € - 12,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

13 rue Camille Desmoulins


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 12,30 € - 16,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 13,40 € - 18,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

88 ter avenue Général Leclerc


Văn Phòng từ 8,90 € - 12,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

104 avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

126 avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,60 € - 20,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Le Dôme


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

7, rue Le Bouvier


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

13 avenue Morane Saulnier


Văn Phòng từ 7,30 € - 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

45 rue de Villeneuve


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Orlytech zone, Building 516


Văn Phòng từ 6,30 € - 8,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


Văn Phòng từ 15,30 € - 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

4-6 rue des Chauffours


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

5 avenue Carnot


Văn Phòng từ 9,90 € - 13,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 9,00 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,70 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

1 avenue de L'Europe


Văn Phòng từ 8,00 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Saint-Denis

14 Avenue de l'Europe


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Saint-Denis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280