Trung tâm không gian văn phòng tại Villeneuve d'Ascq

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

Le Neo 2 - batiment A


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

3 Boulevard de Belfort


Văn Phòng từ 6,70 € - 9,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

Immeuble le Leeds -253


Văn Phòng từ 10,30 € - 14,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

Place de la gare


Văn Phòng từ 12,70 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

101 Rue de l'Hopital Militaire


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

Château Rouge Wood Park bâtiment C-D


Văn Phòng từ 7,50 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Villeneuve d'Ascq

Dumolinlaan 1


Văn Phòng từ € 6,00 - € 8,20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Villeneuve d'Ascq.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280