Trung tâm không gian văn phòng tại Versailles

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

2-12 Parvis Colonel Arnaud Beltrame


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

1 Rue Georges Stephenson


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

126 Avenue du General Leclerc


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

90-92 Route de la Reine


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

104 Avenue Albert 1er


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

13 Rue Camille Desmoulins


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

27-29 Rue Raffet


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

1 Boulevard Victor


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

6 Rue Auguste Comte


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

65 Rue des Trois Fontanot


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

1-7 Cours Valmy


Văn Phòng từ 13,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

5 Place de la Pyramide


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

4 Place de la Défense


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

5 Avenue Carnot


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

16 Place de l'Iris


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

9-11 Allée de l'Arche


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

191-195 Avenue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

112 Avenue Kléber


Văn Phòng từ 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

28 Rue de l'Amiral Hamelin


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

7 Rue le Bouvier


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

71 Boulevard National


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

27-29 Rue de Bassano


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

17 Rue de la Vanne


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

33 Avenue du Maine


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

54-56 Avenue Hoche


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

Stop & Work Bezons 1 Rue Julius et Ethel Rosenberg


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

18-22 Rue Marius Aufan


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

23 Rue Balzac


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

140 Bis Rue de Rennes


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

12-14 Rond-Point des Champs-Élysées


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

105 Rue Anatole France


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

72 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

68 Rue du Faubourg Saint-Honoré


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

19 Boulevard Malesherbes


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

18 Rue Pasquier


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

75 Boulevard Haussmann


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

44 Rue Jean Mermoz


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

115 Rue Cardinet


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

10 Place Vendôme


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

7 Rue de la Paix


Văn Phòng từ 21,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

27 Avenue de l'Opéra


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

54 Rue de Londres


Văn Phòng từ 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

26-28 Rue de Londres


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

7 Rue Meyerbeer


Văn Phòng từ 28,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

57 Rue d'Amsterdam


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

40 Rue du Louvre


Văn Phòng từ 24,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

9 Rue du 4 Septembre


Văn Phòng từ 14,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

2 Rue Jean Lantier


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

124 Rue Réaumur


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

Parc ICADE - Immeuble Panama 45 Rue de Villeneuve


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

17-21 Rue Saint-Fiacre


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

1 Rue du Commandant Mouchotte


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

37-39 Avenue Ledru Rollin


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

3 Bis Rue Taylor


Văn Phòng từ 13,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

14 Rue de Dunkerque


Văn Phòng từ 17,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

5 Rue Charles de Gaulle


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

11 Rue de Cambrai


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

Stade de France, Porte E


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

40 Rue Jean Jaurès


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

41 Rue Delizy


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

4-6 Rue des Chauffours


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

201 Rue Carnot


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Versailles

22 place de la Gare


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Versailles.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195