Trung tâm không gian văn phòng tại Bad Homburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Baseler Strasse


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Mergenthaler Allee 15-21


Văn Phòng từ 7,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

An der Welle 4


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

OpernTurm


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Bockenheimer Landstrasse 17/19


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Messeturm


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Brüsseler Straße 1-3


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Mainzer Landstrasse 49


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Grosse Gallusstasse. 16-18


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Neue Mainzer Str. 32-36


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Westhafenplatz 1


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Hanauer Landstrasse 291 B


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Lindleystraße 8A


Văn Phòng từ 10,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Darmstädter Landstrasse 116


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Berliner Straße 300


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Herriotstraße 1


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Hahnstraße 70


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Frankfurter Strasse 39


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

THE SQUAIRE 12


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

THE SQUAIRE 12


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Dornhofstrasse 34


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bad Homburg

Mainzer Str. 97


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bad Homburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195