Trung tâm không gian văn phòng tại Berlin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Gontardstraße 11


Văn Phòng từ 20,00 € - 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Jaeger Street 54


Văn Phòng từ 15,40 € - 19,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Wallstr. 9


Văn Phòng từ 12,80 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Friedrichstrasse 88


Văn Phòng từ 16,00 € - 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Unter den Linden 21


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Friedrichstraße 191


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Pariser Platz 4a


Văn Phòng từ 16,00 € - 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Greifswalder Straße 226


Văn Phòng từ 16,00 € - 22,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Haus 2


Văn Phòng từ 11,70 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Potsdamer Platz 1


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Europaplatz 2


Văn Phòng từ 15,90 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Rahel-Hirsch-Strasse 10


Văn Phòng từ 13,80 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Karl-Marx Street 97-99


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Kurfuerstendamm 21


Văn Phòng từ 11,00 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Knesebeckstr. 62/63


Văn Phòng từ 16,00 € - 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Kurfürstendamm 195


Văn Phòng từ 15,90 € - 17,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Rheinstr. 22


Văn Phòng từ 9,40 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Edisonstraße 63


Văn Phòng từ 8,20 € - 10,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Klosterstrasse 38


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Babelsberger Str. 32


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berlin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280