Trung tâm không gian văn phòng tại Berlin

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

4th Floor


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Jaegerstraße 54


Văn Phòng từ 15 € - 19 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Wallstr. 9


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

2nd floor


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

4th Floor


Văn Phòng từ 15 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Friedrichstraße 191


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

First Floor


Văn Phòng từ 15 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Greifswalder Straße 226


Văn Phòng từ 15 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

5th floor


Văn Phòng từ 14 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

6th + 7th floor


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

8th Floor


Văn Phòng từ 16 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Regus Berlin At the Chancellor Office


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Karl-Marx-Straße 97-99


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

7th Floor


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Third Floor


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

House A, 1st floor


Văn Phòng từ 9 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Knesebeckstr. 62/63


Văn Phòng từ 15 € - 20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Berlin

Klosterstrasse 38


Văn Phòng từ 8 € - 12 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Berlin.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280