Trung tâm không gian văn phòng tại Bonn

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Bornheimer Straße 127


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Fritz-Schäffer-Straße 1


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Im Zollhafen 24


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Kranhaus 1


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Erna-Scheffler-Straße 1A


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Waidmarkt 11


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Richmodstraße 6


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Gertrudenstraße 30-36


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Im Mediapark 8


Văn Phòng từ 9,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Subbelrather Straße 15A


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Stolberger Straße 349


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bonn

Butzweilerhofallee 3


Văn Phòng từ 7,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bonn.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195