Trung tâm không gian văn phòng tại Cologne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Waidmarkt 11


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Richmodstrasse 6


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Gertrudenstr. 30-36


Văn Phòng từ 14,90 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Kranhaus 1


Văn Phòng từ 14,60 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Im Zollhafen 24


Văn Phòng từ 11,90 € - 16,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Im Mediapark 8


Văn Phòng từ 12,10 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Erna-Scheffler-Str. 1A


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Subbelrather Str. 15a


Văn Phòng từ 7,40 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Vogelsanger Str.


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Stolberger Str. 349 (OVUM)


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Butzweilerhofallee 3


Văn Phòng từ 5,00 € - 6,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Bornheimer Str. 127


Văn Phòng từ 5,70 € - 7,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Fritz-Schaeffer-Str. 1


Văn Phòng từ 10,70 € - 11,80 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cologne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280