Trung tâm không gian văn phòng tại Cologne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Fourth Floor


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Neumarkt Galerie


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

2nd, 4th floor


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Kranhaus 1


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

4th and 5th Floor


Văn Phòng từ 11,70 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29


Văn Phòng từ 10,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

10th and 22nd Floor


Văn Phòng từ 14,60 € - 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Subbelrather Str. 15a


Văn Phòng từ 8,60 € - 9,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

6th Floor


Văn Phòng từ 9,70 € - 13,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

1st floor


Văn Phòng từ 5,20 € - 7,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Cologne

Friedrich-Ebert-Allee 13


Văn Phòng từ 11,60 € - 12,80 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Cologne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280