Trung tâm không gian văn phòng tại Dortmund

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dortmund

Ruhrallee 9


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dortmund

Florianstraße 15-21


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dortmund

Viktoriastraße 8-10


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dortmund

Ruhrallee 185


Văn Phòng từ 7,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dortmund.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195