Trung tâm không gian văn phòng tại Dusseldorf

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


Văn Phòng từ 12 € - 16 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Breite Straße 3


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

5th floor


Văn Phòng từ 13 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

4th + 5th floor


Văn Phòng từ 9 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 7 € - 10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

1st Floor


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

17th floor


Văn Phòng từ 11 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 9 € - 10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 10 € - 13 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Kaiserswerther Str 135


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

3rd floor


Văn Phòng từ 5 € - 7 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

3rd Floor


Văn Phòng từ 10 € - 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Hammfelddamm 4a


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 9 € - 10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

6th and 7th floor


Văn Phòng từ 5 € - 7 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ 3 € - 5 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 5 € - 7 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

5th floor


Văn Phòng từ 8 € - 8 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Butzweilerhofallee 3


Văn Phòng từ 9 € - 10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ 6 € - 6 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

GF, 1st floor


Văn Phòng từ 5 € - 6 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Vogelsanger Str.


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dusseldorf.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280