Trung tâm không gian văn phòng tại Dusseldorf

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Ratinger Strasse 9


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Breite Straße 3


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Koenigsallee 2b


Văn Phòng từ 13,90 € - 19,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Königsallee 92a


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Berliner Allee 59


Văn Phòng từ 7,30 € - 10,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Konigsallee 61


Văn Phòng từ 11,90 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 9,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Stadttor 1


Văn Phòng từ 11,90 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 10,40 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 14,00 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Kaiserswerther Str 135


Văn Phòng từ 13,00 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Speditionstraße 2


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Johannstrasse 37


Văn Phòng từ 7,60 € - 10,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Peter-Mueller-Str. 3


Văn Phòng từ 11,70 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Theodorstraße 105


Văn Phòng từ 11,70 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Hammfelddamm 4a


Văn Phòng từ 7,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 6,20 € - 6,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Kokkolastrasse 5


Văn Phòng từ 4,60 € - 6,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Bismarckstrasse 100


Văn Phòng từ 3,40 € - 4,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Schifferstr. 80


Văn Phòng từ 6,00 € - 8,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Grugaplatz 2-4


Văn Phòng từ 5,50 € - 6,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Butzweilerhofallee 3


Văn Phòng từ 5,00 € - 6,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Centroallee 273-277


Văn Phòng từ 5,00 € - 5,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Dusseldorf

Ruhrallee 185


Văn Phòng từ 5,80 € - 6,40 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dusseldorf.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280