Trung tâm không gian văn phòng tại Essen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Grugaplatz 2-4


Văn Phòng từ 5,50 € - 6,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ruhrallee 185


Văn Phòng từ 5,80 € - 6,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Centroallee 273-277


Văn Phòng từ 5,00 € - 5,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Viktoriastr. 8-10


Văn Phòng từ 5,40 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Schifferstr. 80


Văn Phòng từ 6,00 € - 8,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Bahnhofstr. 65-71


Văn Phòng từ 4,90 € - 6,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kokkolastrasse 5


Văn Phòng từ 4,60 € - 6,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 6,20 € - 6,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Theodorstraße 105


Văn Phòng từ 11,70 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Peter-Mueller-Str. 3


Văn Phòng từ 11,70 € - 12,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Johannstrasse 37


Văn Phòng từ 7,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Str 135


Văn Phòng từ 13,00 € - 14,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ratinger Strasse 9


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Breite Straße 3


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Berliner Allee 59


Văn Phòng từ 7,30 € - 10,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Königsallee 92a


Văn Phòng từ 7,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Koenigsallee 2b


Văn Phòng từ 13,90 € - 19,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Konigsallee 61


Văn Phòng từ 11,90 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 9,90 € - 10,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Stadttor 1


Văn Phòng từ 11,90 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 10,40 € - 11,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 14,00 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ruhrallee 9


Văn Phòng từ 5,70 € - 6,30 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Essen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280