Trung tâm không gian văn phòng tại Essen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Grugaplatz 2-4


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ruhrallee 185


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Centroallee 273-277


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Viktoriastraße 8-10


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kokkolastraße 5


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Straße 115


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Laurentiusstraße 21


Văn Phòng từ 4,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Theodorstraße 105


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Peter-Müller-Straße 3


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Johannstraße 37


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Straße 135


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Königsallee 2b


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ratinger Straße 9


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Breite Straße 3


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Berliner Allee 59


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Königsallee 92a


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Königsallee 61


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Königsallee 106


Văn Phòng từ 9,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Prinzenallee 7


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Stadttor 1


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Speditionstraße 21


Văn Phòng từ 18,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ruhrallee 9


Văn Phòng từ 6,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Essen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195