Trung tâm không gian văn phòng tại Essen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

5th floor


Văn Phòng từ 6,80 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ 7,30 € - 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

GF, 1st floor


Văn Phòng từ 4,50 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Viktoriastr. 8-10


Văn Phòng từ 5,40 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Bahnhofstr. 65-71


Văn Phòng từ 5,10 € - 6,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

6th and 7th floor


Văn Phòng từ 4,80 € - 6,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 8,10 € - 8,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

3rd Floor


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

3rd floor


Văn Phòng từ 6,50 € - 8,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Kaiserswerther Str 135


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

5th floor


Văn Phòng từ 12,60 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Breite Straße 3


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 7,30 € - 10,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

4th + 5th floor


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

1st Floor


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

17th floor


Văn Phòng từ 11,90 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 10,10 € - 11,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

12th and 13th Floor


Văn Phòng từ 5,40 € - 5,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Essen

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 13,10 € - 14,40 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Essen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280