Trung tâm không gian văn phòng tại Frankfurt

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Neue Mainzer Str. 32-36


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Grosse Gallusstr. 16-18


Văn Phòng từ 14,10 € - 15,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Ground Floor


Văn Phòng từ 10,20 € - 11,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

1st floor


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Ground Floor to 4th Floor


Văn Phòng từ 9,30 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

16th and 24th Floor


Văn Phòng từ 15,20 € - 20,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Mainzer Landstrasse 41


Văn Phòng từ 7,90 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Mainzer Landstrasse 49


Văn Phòng từ 5,90 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

10th + 11th Floor


Văn Phòng từ 9,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Tower 185


Văn Phòng từ 10,80 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn Phòng từ 6,60 € - 7,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Darmstädter Landstrasse 116


Văn Phòng từ 8,30 € - 9,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

25th floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Hanauer Landstr. 126 - 128


Văn Phòng từ 10,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Lindleystr. 8


Văn Phòng từ 10,00 € - 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Hanauer Landstrasse 291 B


Văn Phòng từ 7,00 € - 7,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Hahnstraße 68-70


Văn Phòng từ 5,90 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

2nd Floor


Văn Phòng từ 9,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

GF, 1st, 2nd floor


Văn Phòng từ 9,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Dornhofstrasse 34


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

1st and 2nd floor


Văn Phòng từ 6,20 € - 8,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Amelia-Mary-Earhart-Strase


Văn Phòng từ 7,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

THE SQUAIRE 12


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

THE SQUAIRE 12


Văn Phòng từ 14,50 € - 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Baseler Strasse


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Ground floor + 2nd floor


Văn Phòng từ 4,90 € - 6,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

2nd floor


Văn Phòng từ 8,80 € - 9,70 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Frankfurt.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280