Trung tâm không gian văn phòng tại Frankfurt

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Bethmannstaße 8 / Berliner Straße 51


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Neue Mainzer Straße 32-36


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Große Gallusstraße 16


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Bockenheimer Landstraße 2-4


Văn Phòng từ 16,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

An der Welle 4


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Bockenheimer Landstraße 17-19


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Mainzer Landstraße 49


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Westhafenplatz 1


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Friedrich-Ebert-Anlage 35


Văn Phòng từ 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Darmstädter Landstraße 116


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Brüsseler Straße 1-3


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

9th, 10th, 22nd and 23rd floor


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Lindleystraße 8


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Hanauer Landstraße 291 B


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Berliner Straße 300


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Hahnstraße 70


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Herriotstraße 1/2nd Floor


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Frankfurter Straße 39


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Dornhofstraße 34


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Mergenthalerallee 15-21


Văn Phòng từ 8,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

The Squaire 12


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Basler Straße


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Berliner Allee 47


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Frankfurt

Mainzer Straße 97


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Frankfurt.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195