Trung tâm không gian văn phòng tại Hamburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

4th Floor


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Neuer Wall 63


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Hohe Bleichen 12


Văn Phòng từ 11,20 € - 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Stadthausbruecke 1-3


Văn Phòng từ 5,00 € - 6,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


Văn Phòng từ 10,50 € - 11,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Chilehaus A


Văn Phòng từ 4,50 € - 6,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Kurze Mühren 1


Văn Phòng từ 4,90 € - 6,10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Valentinskamp 24


Văn Phòng từ 6,20 € - 6,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


Văn Phòng từ 12,20 € - 16,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Am Kaiserkai 1


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Überseeallee 10


Văn Phòng từ 14,00 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

6th Floor


Văn Phòng từ 5,30 € - 7,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Heidenkampsweg 58


Văn Phòng từ 6,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

15th and 16th floor


Văn Phòng từ 9,90 € - 10,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

GF, 2nd, 3rd, 4th floor


Văn Phòng từ 5,90 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

2nd floor


Văn Phòng từ 7,20 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Veritaskai 8


Văn Phòng từ 7,30 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Bergedorfer Straße 100


Văn Phòng từ 7,40 € - 10,20 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hamburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280