Trung tâm không gian văn phòng tại Hamburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Neuer Wall 50


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Große Bleichen 1-3


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Hohe Bleichen 12


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Willy-Brandt-Straße 23-25


Văn Phòng từ 9,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Fischertwiete 2


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Gorch-Fock-Wall 1a


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Signature by Regus Watermark, Überseeallee 10


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Millerntorplatz 1


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Heidenkampsweg 58


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Hamburger Straße 11


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Ottenser Hauptstraße 2-6


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Kapstadtring 7


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Veritaskai 8


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hamburg

Bergedorfer Straße 100


Văn Phòng từ 9,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hamburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195