Trung tâm không gian văn phòng tại Herne

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

Bahnhofstr. 65-71


Văn Phòng từ 5,10 € - 6,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

Viktoriastr. 8-10


Văn Phòng từ 5,40 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ 7,30 € - 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

5th floor


Văn Phòng từ 6,80 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

12th and 13th Floor


Văn Phòng từ 5,40 € - 5,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

Florianstraße 15-21


Văn Phòng từ 7,70 € - 8,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

GF, 1st floor


Văn Phòng từ 4,50 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Herne

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Herne.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280