Trung tâm không gian văn phòng tại Kiel

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kiel

Kaistrasse 90


Văn Phòng từ 8,40 € - 11,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kiel

2nd and 3rd floor


Văn Phòng từ 6,50 € - 8,90 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kiel.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280