Trung tâm không gian văn phòng tại Munich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Maximilianstrasse 35a


Văn Phòng từ 16,50 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Maximilianstraße 13


Văn Phòng từ 20,70 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Theatinerstr. 11


Văn Phòng từ 14,20 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Sonnenstrasse 31


Văn Phòng từ 11,10 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Josephspitalstraße 15


Văn Phòng từ 13,80 € - 15,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Rosenheimer Straße 116


Văn Phòng từ 12,20 € - 16,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Mühldorfstr. 8


Văn Phòng từ 20,70 € - 22,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Nymphenburger Str. 4


Văn Phòng từ 17,80 € - 19,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Dingolfinger Strasse 15


Văn Phòng từ 8,50 € - 9,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Leopoldstraße 23


Văn Phòng từ 16,20 € - 17,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Theresienhoehe 28


Văn Phòng từ 10,40 € - 11,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Landsberger Str. 155


Văn Phòng từ 8,30 € - 9,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Kronstadter Str. 4


Văn Phòng từ 8,20 € - 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Marcel - Breuer - Str. 15


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Landsberger Str 302


Văn Phòng từ 11,60 € - 12,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Feringastrasse 6


Văn Phòng từ 9,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Putzbrunner Str. 71-73


Văn Phòng từ 9,40 € - 10,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Moosacher Strasse 82a


Văn Phòng từ 9,00 € - 9,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Emmy-Noether-Ring 8


Văn Phòng từ 13,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Konrad-Zuse-Straße


Văn Phòng từ 5,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Terminalstraße Mitte 18


Văn Phòng từ 11,40 € - 12,50 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Munich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280