Trung tâm không gian văn phòng tại Munich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Maximilianstraße 35a


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Maximilianstraße 13


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Theatinerstraße 11 8th Floor


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Sonnenstraße 31


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Josephspitalstraße 15


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Mühldorfstraße 8


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Nymphenburger Straße 4


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Dingolfinger Straße 15


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Leopoldstraße 23


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Theresienhöhe 28


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Kronstadter Straße 4


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Marcel-Breuer-Straße 15


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Landsberger Straße 302


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Feringastraße 6


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Putzbrunner Straße 71-73


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Moosacher Staße 82a


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Emmy-Noether-Straße 8


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Terminalstraße Mitte 18


Văn Phòng từ 12,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Munich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195