Trung tâm không gian văn phòng tại Munich

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Regus Maximilianstrasse GmbH & Co.KG


Văn Phòng từ 17 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

3rd Floor


Văn Phòng từ 21 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

8th Floor


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

ground floor + 3rd floor + 5th floor


Văn Phòng từ 11 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

4th Floor


Văn Phòng từ 13 € - 15 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Karlstrasse 35


Văn Phòng từ 10 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Rosenheimer Straße 116


Văn Phòng từ 12 € - 17 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Mühldorfstr. 8


Văn Phòng từ 21 € - 23 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

5th Floor


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Dingolfinger Strasse 15


Văn Phòng từ 10 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

4th and 5th Floor


Văn Phòng từ 13 € - 18 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

1st Floor


Văn Phòng từ 13 € - 14 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Landsberger Strasse 155


Văn Phòng từ 11 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Kronstadter Str. 4


Văn Phòng từ 8 € - 9 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

1st floor


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Landsberger Str 302


Văn Phòng từ 12 € - 13 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Feringastrasse 6


Văn Phòng từ 9 € - 10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

2nd & 3rd floor


Văn Phòng từ 11 € - 12 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Moosacher Strasse 82a


Văn Phòng từ 10 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

1st, 2nd floor


Văn Phòng từ 14 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

Konrad Zuse Street


Văn Phòng từ 10 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Munich

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 11 € - 13 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Munich.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280