Trung tâm không gian văn phòng tại Oberhausen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

GF, 1st floor


Văn Phòng từ 6,50 € - 7,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

5th floor


Văn Phòng từ 7,20 € - 7,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ 6,50 € - 7,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 10,20 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

6th and 7th floor


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Bahnhofstr. 65-71


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

3rd Floor


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

3rd floor


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

5th floor


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

4th + 5th floor


Văn Phòng từ 9,00 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

1st Floor


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 8,10 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 10,20 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

17th floor


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Oberhausen

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Oberhausen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280