Trung tâm không gian văn phòng tại Offenbach

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Frankfurter Straße 39


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Berliner Straße 300


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Hanauer Landstraße 291 B


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Lindleystraße 8


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Darmstädter Landstraße 116


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Bethmannstaße 8 / Berliner Straße 51


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Neue Mainzer Straße 32-36


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Große Gallusstraße 16


Văn Phòng từ 11,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

An der Welle 4


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Bockenheimer Landstraße 2-4


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Bockenheimer Landstraße 17-19


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Westhafenplatz 1


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Mainzer Landstraße 49


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Friedrich-Ebert-Anlage 35


Văn Phòng từ 19,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn Phòng từ 7,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Dornhofstraße 34


Văn Phòng từ 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Brüsseler Straße 1-3


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

9th, 10th, 22nd and 23rd floor


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Hahnstraße 70


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Herriotstraße 1/2nd Floor


Văn Phòng từ 8,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

The Squaire 12


Văn Phòng từ 16,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Mergenthalerallee 15-21


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Basler Straße


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Offenbach

Berliner Allee 47


Văn Phòng từ 8,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Offenbach.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195