Trung tâm không gian văn phòng tại Pforzheim

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pforzheim

Zerrenner Straße 23-25


Văn Phòng từ 6,20 € - 6,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Pforzheim

Ludwig-Erhard-Allee Nr. 10


Văn Phòng từ 8,90 € - 12,30 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pforzheim.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280