Trung tâm không gian văn phòng tại Ratingen

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Kaiserswerther Str. 115


Văn Phòng từ 8,10 € - 8,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

6th and 7th floor


Văn Phòng từ 4,80 € - 6,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

3rd Floor


Văn Phòng từ 8,50 € - 11,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

3rd floor


Văn Phòng từ 4,80 € - 6,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Kaiserswerther Str 135


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Ground floor, 1st, 2nd, 3rd floor


Văn Phòng từ 11,50 € - 15,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

5th floor


Văn Phòng từ 12,60 € - 17,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Breite Straße 3


Văn Phòng từ 12,10 € - 16,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

4th and 5th floor


Văn Phòng từ 7,30 € - 10,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

4th + 5th floor


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

1st Floor


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Koenigsallee 106


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,20 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Prinzenpark 3. und 5


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

17th floor


Văn Phòng từ 10,00 € - 13,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Neuer Zollhof 3


Văn Phòng từ 9,20 € - 10,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Speditionstrasse 21


Văn Phòng từ 9,50 € - 13,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Speditionstraße 2


Văn Phòng từ 11,20 € - 15,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Hammfelddamm 4a


Văn Phòng từ 5,40 € - 7,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

5th floor


Văn Phòng từ 7,50 € - 8,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

2nd and 3rd Floor


Văn Phòng từ 5,80 € - 6,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

Laurentiusstrasse 21


Văn Phòng từ 4,50 € - 6,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

GF, 1st floor


Văn Phòng từ 4,50 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Ratingen

3rd and 4th floor


Văn Phòng từ 3,40 € - 4,70 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ratingen.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280