Trung tâm không gian văn phòng tại Stuttgart

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Konigstrasse 26


Văn Phòng từ 9,60 € - 10,50 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Königstraße 10C


Văn Phòng từ 7,70 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Friedrichstrasse 15


Văn Phòng từ 9,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Rotebuehlplatz 23


Văn Phòng từ 9,60 € - 10,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Steiermaerker Straße 3-5


Văn Phòng từ 8,70 € - 9,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Curiestrasse 2


Văn Phòng từ 10,40 € - 11,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Fasanenweg 9


Văn Phòng từ 8,30 € - 11,50 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stuttgart.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280