Trung tâm không gian văn phòng tại Stuttgart

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

6th Floor


Văn Phòng từ 12 € - 13 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Königstraße 10C


Văn Phòng từ 8 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Friedrichstrasse 15


Văn Phòng từ 10 € - 11 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

3rd floor


Văn Phòng từ 7 € - 9 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

1st and 5th floor


Văn Phòng từ 7 € - 9 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Stuttgart

Curiestrasse 2


Văn Phòng từ 10 € - 11 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Stuttgart.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280