Trung tâm không gian văn phòng tại Teltow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Rheinstraße 11


Văn Phòng từ 6,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Kurfürstendamm 195


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Knesebeckstraße 62/63


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Kurfürstendamm 21


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Babelsberger Straße 32


Văn Phòng từ 10,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Potsdamer Platz 10


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Potsdamer Platz 1


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Karl-Marx-Straße 97-99


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Pariser Platz 4A


Văn Phòng từ 14,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Rahel-Hirsch-Straße 10


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Jägerstraße 54


Văn Phòng từ 15,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Unter den Linden 21


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Wallstraße 9


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Friedrichstraße 88


Văn Phòng từ 12,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Europaplatz 2


Văn Phòng từ 13,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Willy-Brandt-Platz 2


Văn Phòng từ 11,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Gontardstraße 11


Văn Phòng từ 16,00 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

Edisonstraße 63


Văn Phòng từ 8,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Teltow

2nd, 3rd, 4th and 5th Floor


Văn Phòng từ 16,00 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Teltow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195