Trung tâm không gian văn phòng tại Wiesbaden

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

2nd floor


Văn Phòng từ 8,80 € - 9,70 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

THE SQUAIRE 12


Văn Phòng từ 14,50 € - 20,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

THE SQUAIRE 12


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

1st and 2nd floor


Văn Phòng từ 6,20 € - 8,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Amelia-Mary-Earhart-Strase


Văn Phòng từ 7,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

2nd Floor


Văn Phòng từ 9,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Hahnstraße 68-70


Văn Phòng từ 5,90 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Brüsseler Straße 1-3


Văn Phòng từ 12,00 € - 16,50 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

25th floor


Văn Phòng từ 13,80 € - 19,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Tower 185


Văn Phòng từ 10,80 € - 11,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Friedrich-Ebert-Anlage 36


Văn Phòng từ 7,30 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

10th + 11th Floor


Văn Phòng từ 9,80 € - 10,80 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Mainzer Landstrasse 49


Văn Phòng từ 5,90 € - 8,10 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Mainzer Landstrasse 41


Văn Phòng từ 7,90 € - 8,70 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Ground Floor


Văn Phòng từ 10,20 € - 11,20 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Ground Floor to 4th Floor


Văn Phòng từ 9,30 € - 10,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

16th and 24th Floor


Văn Phòng từ 15,20 € - 20,90 €
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

1st floor


Văn Phòng từ 10,10 € - 13,90 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Grosse Gallusstr. 16-18


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Neue Mainzer Str. 32-36


Văn Phòng từ 13,50 € - 18,60 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Dornhofstrasse 34


Văn Phòng từ 3,60 € - 5,00 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Baseler Strasse


Văn Phòng từ 8,20 € - 11,30 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Bethmannstr.8 / Berliner Str.51


Văn Phòng từ 11,20 € - 12,40 €
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Wiesbaden

Darmstädter Landstrasse 116


Văn Phòng từ 8,30 € - 9,20 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wiesbaden.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280