Trung tâm không gian văn phòng tại Hong Kong

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

700 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$160.00 - HK$220.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

193 Prince Edward Road West


Văn Phòng từ HK$197.00 - HK$270.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$292.00 - HK$401.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$357.00 - HK$491.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

132 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$214.00 - HK$294.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

7 Canton Road


Văn Phòng từ HK$160.00 - HK$220.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

181 Des Voeux Road Central


Văn Phòng từ HK$219.00 - HK$301.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

99 Queens Road


Văn Phòng từ HK$337.00 - HK$463.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

181 Queen’s Road


Văn Phòng từ HK$219.00 - HK$301.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

100 Queen's Road


Văn Phòng từ HK$292.00 - HK$365.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

1 Connaught Road


Văn Phòng từ HK$361.00 - HK$496.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

26 Harbour Road


Văn Phòng từ HK$187.00 - HK$256.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

18 Harbour Road


Văn Phòng từ HK$208.00 - HK$286.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

200 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$185.00 - HK$255.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

1 Sunning Road


Văn Phòng từ HK$248.00 - HK$341.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

133 Wai Yip Street


Văn Phòng từ HK$137.00 - HK$188.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

25 Westlands Road


Văn Phòng từ HK$173.00 - HK$238.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

38 Wong Chuk Hang Road


Văn Phòng từ HK$115.00 - HK$158.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

5002 East Shennan Road


Văn Phòng từ CNY74.00 - CNY92.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

NO.18 Central 5th Road


Văn Phòng từ CNY121.00 - CNY166.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

5033 Yi Tian Road


Văn Phòng từ CNY143.00 - CNY196.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

4001 Shennan Avenue


Văn Phòng từ CNY87.00 - CNY119.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

4018 Jin Tian Road


Văn Phòng từ CNY87.00 - CNY119.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

6009 Yitian Road


Văn Phòng từ CNY97.00 - CNY133.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

6011 Shennan Avenue


Văn Phòng từ CNY78.00 - CNY107.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong

1 Taizi Road


Văn Phòng từ CNY75.00 - CNY93.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hong Kong.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280