Trung tâm không gian văn phòng tại Hong Kong Island

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

1 Sunning Road


Văn Phòng từ HK$150.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

500 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

200 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

38 Wong Chuk Hang Road


Văn Phòng từ HK$100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

18 Harbour Road


Văn Phòng từ HK$110.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

1 Connaught Road


Văn Phòng từ HK$210.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

66/F, The Center


Văn Phòng từ HK$320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

181 Queen’s Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

Sun House


Văn Phòng từ HK$200.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

29F and 30F, The Gateway Tower 5, Harbour City, 15 Canton Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

132 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$230.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$250.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

133 Wai Yip Street


Văn Phòng từ HK$110.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

700 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Hong Kong Island

193 Prince Edward Road West


Văn Phòng từ HK$220.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hong Kong Island.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195