Trung tâm không gian văn phòng tại Kowloon

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

193 Prince Edward Road West


Văn Phòng từ HK$220.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

700 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

132 Nathan Road


Văn Phòng từ HK$140.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$250.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

29F and 30F, The Gateway Tower 5, Harbour City, 15 Canton Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

1 Austin Road West


Văn Phòng từ HK$230.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

77 Hoi Bun Road


Văn Phòng từ HK$80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

133 Wai Yip Street


Văn Phòng từ HK$110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

500 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$160.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

18 Harbour Road


Văn Phòng từ HK$110.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

Sun House


Văn Phòng từ HK$200.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

1 Connaught Road


Văn Phòng từ HK$210.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

1 Sunning Road


Văn Phòng từ HK$150.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

66/F, The Center


Văn Phòng từ HK$320.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

200 Hennessy Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

181 Queen’s Road


Văn Phòng từ HK$170.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

38 Wong Chuk Hang Road


Văn Phòng từ HK$100.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

5002 East Shennan Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

5033 Yi Tian Road


Văn Phòng từ CNY90.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

4001 Shennan Avenue


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

4018 Jin Tian Road


Văn Phòng từ CNY80.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Kowloon

6011 Shennan Avenue


Văn Phòng từ CNY80.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kowloon.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195