Trung tâm không gian văn phòng tại Budapest

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Szervita square 8


Văn Phòng từ 3 250 FT - 4 460 FT
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Regus House


Văn Phòng từ 2 020 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Kossuth Lajos utca 7-9


Văn Phòng từ 2 930 FT - 4 020 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

MOM Park Irodaház


Văn Phòng từ 2 930 FT - 4 020 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

EMKE Building


Văn Phòng từ 2 020 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Westend Business Centre


Văn Phòng từ 2 930 FT - 4 020 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Allee Corner


Văn Phòng từ 2 550 FT - 3 500 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

5th Floor


Văn Phòng từ 2 020 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Futó utca 47-53


Văn Phòng từ 2 550 FT - 3 500 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Capital Square


Văn Phòng từ 2 520 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

2/F Soroskari 44


Văn Phòng từ 2 020 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Váci út 47


Văn Phòng từ 2 020 FT - 2 780 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Boldizsár utca 1-3


Văn Phòng từ 2 550 FT - 3 180 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Spirit Centre, Spirit office building


Văn Phòng từ 990 FT - 1 360 FT
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Budapest

Northside Business Centres


Văn Phòng từ 1 740 FT - 2 390 FT

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Budapest.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280