Trung tâm không gian văn phòng tại Reykjavik

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reykjavik

Kalkofnsvegur 2


Văn Phòng từ 1.200 ISK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reykjavik

Armula 4 & 6


Văn Phòng từ 700 ISK
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Reykjavik

Urdarhvarf 8


Văn Phòng từ 1.400 ISK

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Reykjavik.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195