Trung tâm không gian văn phòng tại Bangalore

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Level 14 & 15


Văn Phòng từ INR 700.00 - INR 967.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Level 9 Raheja Towers


Văn Phòng từ INR 514.00 - INR 707.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

The Estate


Văn Phòng từ INR 460.00 - INR 637.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Level 1, Tower B


Văn Phòng từ INR 617.00 - INR 770.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Fairway Business park


Văn Phòng từ INR 700.00 - INR 967.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Tejas Arcade, No. 527/B


Văn Phòng từ INR 434.00 - INR 597.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Supreme Over seas Exports Building


Văn Phòng từ INR 334.00 - INR 460.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Unit No 2201, 22nd Floor, World Trade Centre


Văn Phòng từ INR 700.00 - INR 877.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

1st Floor, Pine Valley Building


Văn Phòng từ INR 617.00 - INR 770.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

RMZ Infinity, 1st floor, in Tower D


Văn Phòng từ INR 514.00 - INR 707.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Ground Floor, Beech, E-1 Manyata Embassy Business Park


Văn Phòng từ INR 460.00 - INR 577.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

1st & 2nd Floor IBIS Hotel


Văn Phòng từ INR 437.00 - INR 544.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Embassy Tech Square, 1st floor


Văn Phòng từ INR 460.00 - INR 637.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Prestige Shantiniketan’ 2nd Floor, Cresent Tower 4


Văn Phòng từ INR 514.00 - INR 707.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Hanudev Info tech Park


Gọi ngay
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Bangalore

Brigade IRV, 9th &10th Floors


Văn Phòng từ INR 514.00 - INR 644.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bangalore.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280