Trung tâm không gian văn phòng tại New Delhi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


Văn Phòng từ INR 734.00 - INR 1,014.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Red Fort Capital Parsvnath Towers


Văn Phòng từ INR 1,310.00 - INR 1,804.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th floor


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

M 4 (1st Floor)


Văn Phòng từ INR 850.00 - INR 1,167.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


Văn Phòng từ INR 770.00 - INR 964.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level S-2


Văn Phòng từ INR 994.00 - INR 1,370.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th floor Punj Essen House


Văn Phòng từ INR 734.00 - INR 1,014.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor


Văn Phòng từ INR 1,310.00 - INR 1,804.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

1st Floor


Văn Phòng từ INR 1,154.00 - INR 1,587.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

4th Floor Rectangle No.1


Văn Phòng từ INR 770.00 - INR 1,060.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,144.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,257.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 12, Tower C


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 827.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 5, Srei Signature


Văn Phòng từ INR 350.00 - INR 437.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

19th Floor, Tower-C


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 750.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Levels 5 and 6


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 827.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

16th & 17th floor


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 740.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn Phòng từ INR 410.00 - INR 567.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

2/F, Elegance


Văn Phòng từ INR 734.00 - INR 1,014.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th Floor


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 740.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th Floor, Tower C


Văn Phòng từ INR 480.00 - INR 600.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Ithum Tower, Level 1


Văn Phòng từ INR 434.00 - INR 597.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


Văn Phòng từ INR 540.00 - INR 740.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 4 Augusta Point, Sector 53.


Văn Phòng từ INR 420.00 - INR 580.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

10th floor


Văn Phòng từ INR 420.00 - INR 580.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Delhi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280