Trung tâm không gian văn phòng tại New Delhi

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

South Extension II


Văn Phòng từ INR 850.00 - INR 1,167.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Eros Corporate Tower


Văn Phòng từ INR 1,244.00 - INR 1,714.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level S-2


Văn Phòng từ INR 994.00 - INR 1,370.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

17-18, Nehru Place


Văn Phòng từ INR 664.00 - INR 914.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

B Wing Prius Platinum Tower


Văn Phòng từ INR 1,154.00 - INR 1,587.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

4th Floor Rectangle No.1


Văn Phòng từ INR 770.00 - INR 1,060.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

2nd Floor KLJ Tower North


Văn Phòng từ INR 734.00 - INR 1,014.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Caddie Commercial Tower


Văn Phòng từ INR 1,070.00 - INR 1,474.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Jasola District Centre, Old Mathura Road


Văn Phòng từ INR 697.00 - INR 960.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Sector 16 B, DND flyway


Văn Phòng từ INR 534.00 - INR 734.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 3 Vasant Square Mall


Văn Phòng từ INR 770.00 - INR 964.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn Phòng từ INR 404.00 - INR 554.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

SB Tower


Văn Phòng từ INR 534.00 - INR 734.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Logix City Centre, 7th Floor


Văn Phòng từ INR 470.00 - INR 647.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Sector 62, Ithum Tower, Level 1


Văn Phòng từ INR 417.00 - INR 574.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,257.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

15th Floor, Tower-9A


Văn Phòng từ INR 914.00 - INR 1,144.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 12, Tower C


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 827.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

DLF Epitome (Building Number 5) situated at DLF Cybercity


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 750.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 5, Srei Signature


Văn Phòng từ INR 350.00 - INR 437.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Levels 5 and 6


Văn Phòng từ INR 600.00 - INR 827.00
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Tapasya Corp Heights


Văn Phòng từ INR 404.00 - INR 504.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Golf Course Road


Văn Phòng từ INR 420.00 - INR 580.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Assotech Business Cresterra


Văn Phòng từ INR 470.00 - INR 647.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

5th Floor, Tower C


Văn Phòng từ INR 470.00 - INR 590.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Tower-B Unitech Cyber Park, 10th Floor


Văn Phòng từ INR 420.00 - INR 580.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Level 9, Spaze i-Tech Park


Văn Phòng từ INR 420.00 - INR 527.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại New Delhi

Corporate greens


Văn Phòng từ INR 350.00 - INR 480.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại New Delhi.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280